Kwaliteit

Binnen perfect Lines bestaan verschillende methoden om kwaliteit en veiligheid te borgen en te verbeteren

Ons VMS (Veiligheids Management Systeem) dat jaarlijks geüpdatet en extern geëvalueerd wordt maakt daar onderdeel van uit. Onze specialisten volgen bijscholing en congressen om hun vakkennis op peil te houden en om constant op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

De apparatuur die wij gebruiken voldoet aan de hoogste normen: niet uitsluiten CE gekeurd maar zelfs FDA approved. Dit houdt in dat niet alleen veiligheid is gegarandeerd , maat dat er gedegen wetenschappelijke onderbouwing is van de werkzaamheid. Apparatuur zoals bijvoorbeeld lasers, cryolipolyse, Thermage , Ultrashape zijn hier voorbeelden van. Op dit moment is er helaas veel apparatuur in omloop zonder deze keurmerken, waardoor uw gezondheid tijdens behandeling gevaar kan lopen. Ook als uw keuze niet op onze kliniek valt, raden wij u aan altijd te informeren met welke apparatuur u behandeld gaat worden. Op internet is meestal eenvoudig na te gaan of u te maken heeft met hoogwaardige apparaten.

laag-1

Onze Injectables , fillers en botuline toxines zijn van fabrikanten die een jarenlange reputatie hebben opgebouwd. Ook deze medische hulpmiddelen voldoen aan de strengste eisen, en wij passen de juiste hoeveelheden en sterktes toe.

Kwaliteit

Perfect Lines streeft continu naar het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor onze cliënten, in een omgeving waar de patiënt centraal staat. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Kwaliteit
  Het leveren van uitstekende kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers van Perfect Lines. Hoe we weten dat we u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. .
  Kwaliteit wordt ook bepaald door u! Binnen Perfect Lines vinden we het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft in onze kliniek. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.
 2. Veiligheid voor patiënt en medewerker
  Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen Perfect Lines. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg en om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en u kunt bijdragen aan uw veiligheid.
 3. Transparantie
  Het is voor privéklinieken belangrijk én verplicht om openheid over bepaalde zaken te geven. Ook Perfect Lines hecht aan transparantie over de kwaliteit en veiligheid van zorg. We geven deze openheid door cijfers over onze zorg openbaar te maken en deze zogeheten indicatoren aan te leveren bij de instanties die hierop toezien. We spiegelen onze resultaten aan andere klinieken, toetsen ze aan de landelijke kwaliteitsnormen en bevragen onze patiënten om te weten te komen waar we staan en waar onze zorg nog beter kan.

De kwaliteitsindicatoren van Perfect Lines en andere privéklinieken zijn te zien op de websites www.kliniekervaringen.nl

De resultaten

Het aantal geregistreerde indicatoren is groot. Wij houden hiervan continue updates bij.