Specialisten

Bij Perfect Lines zijn diverse specialisten, gespecialiseerd op verschillende vakgebieden werkzaam

Alle werkzame specialisten binnen Perfect Lines zijn zeer bekwaam en geroutineerd op hun vakgebied. Sinds 2005 werden al ruim 83.000 behandelingen uitgevoerd binnen ons centrum. Voor zover van toepassing zijn zij BIG geregistreerd en lid van diverse beroepsverenigingen.

"Voor de meeste specialisten geldt dat zij tevens werkzaam bij reguliere ziekenhuizen in de regio."