Privacyverklaring Perfect Lines BV

In deze privacyverklaring legt Perfect Lines BV., gevestigd te (3572 AV) Utrecht aan de Biltstraat 379-423 (hierna “Perfect Lines BV”), uit welke persoonsgegevens Perfect Lines BV verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Perfect Lines BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.perfectlines.nl/, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties.
Persoonlijke gegevens die aan Perfect Lines BV worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Perfect Lines BV te maken hebben. Perfect Lines BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Perfect Lines BV of wanneer u anderszins contact heeft met Perfect Lines BV, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Perfect Lines BV, legt Perfect Lines BV de door u opgegeven gegevens vast.

Perfect Lines BV bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert Perfect Lines BV geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Perfect Lines BV gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Perfect Lines BV of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Perfect Lines BV naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van Perfect Lines BV bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Perfect Lines BV te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Perfect Lines BV kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Perfect Lines BV raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Versie juli 2019

Cookies

Perfect Lines BV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Perfect Lines BV beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt Perfect Lines BV gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Perfect Lines BV inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Perfect Lines BV heeft hier geen invloed op. Perfect Lines BV heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Perfect Lines BV geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Perfect Lines BV.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Perfect Lines BV opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@perfectlines.nl . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Perfect Lines BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Perfect Lines BV via info@perfectlines.nl