Ooglidcorrectie boven

Ooglidcorrectie boven (blepharoplastiek)

Als gevolg van het ouder worden kan de huid van de boven-oogleden zoveel slapper en dunner worden, dat deze over de ogen heen gaat hangen. Dit kan problemen geven bij het zien en het gezicht toont daardoor moe of oud. Soms gaat dit gepaard met het uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd en gaat plooien of een uitbolling boven het oog laat zien. Als de huid van de onder-oogleden verslapt en dun wordt, ontstaan er wallen onder de ogen. Een boven ooglid correctie of een onder ooglid correctie kan dan een oplossing zijn. Bij een ooglidcorrectie of blepharoplastiek wordt het teveel aan huid- en/of vetweefsel van het boven- en/of onder-ooglid weggenomen.

Consult

Tijdens het consult krijgt u een advies: er wordt gekeken of het door u gewenste resultaat mogelijk is en welke behandeling of combinatie van behandelingen nodig zijn om een optimaal functioneel en esthetisch resultaat te bereiken. Er wordt een zo volledig mogelijk beeld van de behandeling en de periode erna gegeven.

Tijdens het gesprek met de arts zullen er vragen over uw gezondheid gesteld worden om te bepalen of de ingreep op veilige wijze in dagbehandeling uitgevoerd kan worden. Dagbehandeling betekent, dat u op de dag van de opname wordt behandeld en op dezelfde dag weer naar huis gaat. Correctie van de oogleden kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algemene anesthesie plaatsvinden.

De behandeling

Voor de behandeling worden er foto´s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Bij een bovenooglid correctie tekent de plastisch chirurg vlak voor de operatie het huiddeel af, dat weggenomen moet worden. Vervolgens wordt met enkele prikjes het gehele ooglid verdoofd. Daarna wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel, kan nu weggehaald worden. Vervolgens worden de sneetjes gehecht en afgeplakt met dunne pleisters. Het grootste deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Het litteken is nauwelijks zichtbaar.

Bij een onder ooglid correctie wordt een snee gemaakt onder de oogharen van de onderoogleden met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollig vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strakgetrokken en gehecht. Soms kan de ingreep ook via de binnenkant van het onderooglid plaatsvinden. Wallen bij de jukbeenderen worden bij een onderooglid correctie niet verwijderd.

De ingreep duurt ongeveer een uur en ongeveer een uur na de ingreep kunt u weer onder begeleiding naar huis.

Na de behandeling

Na een ooglid correctie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is, dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen verband aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft: wel moet vermeden worden dat de oogleden zelf nat worden. Het verdient aanbeveling om thuis de oogleden de eerste dagen te koelen met natte kompressen of een ijsbril. De pijn en zwelling wordt hiermee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. De ogen kunnen soms wat tranen en ´s morgens wat vastgeplakt zitten: deppen met een vochtig steriel gaasje is voldoende. Na een week worden de hechtingen en pleisters verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf (Zeraderm) kan worden ingesmeerd.
U kunt na de operatie een paar dagen wat napijn hebben als gevolg van zwelling van het behandelde gebied en lichte bloeduitstortingen, die over het algemeen binnen een week wegtrekken. Eventuele napijn is meestal met paracetamol goed te bestrijden. Wij adviseren om de eerste tijd een zonnebril te dragen. Zodra de hechtingen zijn verwijderd, kan er ook weer make-up gebruikt worden

Controle en resultaat

Er wordt een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de hechtingen een week na de behandeling. Daarna zien wij u na ongeveer 6 maanden graag weer terug voor de eindcontrole, waarbij weer foto´s worden gemaakt voor uw medisch dossier.

Risico’s en complicaties

Bij elke operatie kunnen zich complicaties voordoen. Soms komt bij een correctie van de oogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan chirurgisch worden verwijderd.

Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u oogdruppels krijgen, die het uitdrogen tegen gaan. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is.

In een aantal gevallen treedt bij een onderooglid correctie een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aanligt. Het gevolg is irritatie en tranenvloed. Een nieuwe operatie kan dan soms nodig zijn.