Medewerkers

Bij Perfect Lines zijn diverse specialisten, gespecialiseerd op verschillende vakgebieden werkzaam.

Alle werkzame specialisten waaronder plastisch chirurgen, anesthesisten, cosmetisch artsen alsmede het verpleegkundigteam en CSA- medewerkers, zijn zeer bekwaam en geroutineerd op hun vakgebied. Voor zover van toepassing zijn zij BIG geregistreerd en lid van diverse beroepsverenigingen.

Voor de meeste specialisten geldt dat zij tevens werkzaam bij reguliere ziekenhuizen in de regio.